top of page
Vyhledat

Pocit VINY: jak s ním vědomě pracovat?

Co je to, co v nás vytváří tu mnohokrát zneklidňující a tíživou emoci nazývanou vina? Je to stav, který nás poníží, ohýbá a nechává nás neklidnými. Zapíná negativní hlas v našem nitru, který se plíživě vyjadřuje skrze sebelítost a sebenenávist. Cítíme ji hluboko v našem břiše, což vyvolává neklid v našem životě. Připomíná mi to pocit, který jsem kdysi zažíval jako dítě před trestem, bez ohledu na to, zda jsem skutečně spáchal "zločin" či nikoliv.

Pocit viny - jak s ní vědomě pracovat? Pavlína Jančová - Tantra & koučink intimity
Pocit viny nás odvádí od naší božské podstaty

Co je vlastně VINA?

- Je to energetická kvalita s nízkými vibracemi.

- Působí proti naší sebelásce a schopnosti pečovat o sebe.

- Slouží jako prostředek sebenenávisti.

- Často se váže na standardy a pravidla stanovená ostatními, nikoliv na to, co jsme si sami vytvořili a co je autentické.

- Omezuje naši víru v to, že si zasloužíme změny a posuny vpřed v našem životě.

- Často je spojována s rodinnými, kulturními, náboženskými a jinými předsudky a systémy víry, slouží jako prostředek sebeutlačování a represí, které nás ovlivňují, abychom se přizpůsobili, abychom nebyli sami sebou, kvůli strachu z vyřazení. Když se od toho osvobodíme, neznamená to, že nebudeme milováni, nepatříme nikam, nejsme přijímáni nebo nedostáváme lásku.


A zde je jeden z nejdůležitějších důvodů, proč bychom se měli viny zbavit: Pokud chceme růst, musíme ji nechat odejít. Vina je lepkavá, přilnavá, uvízlá v bahně druh energie. Zbrzdí náš pokrok a brání nám ve vnímání přítomného okamžiku (nemůžeme být přítomni ve chvíli, kdy jsme posedlí vinou). Vina se klikatě vinou skrze události minulosti. Avšak přítomnost znamená, že jsme zde a teď.


VINA JE NÍZKOVIBRAČNÍ EMOCE

Protože vina je emocí s nízkými vibracemi, má tendenci REZONOVAT v našich nižších čakrách. Znáte-li principy čaker, pak víte, že první čakra se aktivuje při našem narození, druhá čakra se vyvíjí ve věku sedmi let, když dosahujeme intelektuálního vědomí. A teprve kolem puberty se rozvíjí třetí čakra, která přináší novou úroveň autonomie, ale stále nejsme ještě zdaleka emancipováni!


Tyto nižší čakry slouží jako metabolizátory našich raných zkušeností. A vina se nejčastěji projevuje v oblasti podbřišku, bez ohledu na to, zda se nachází v první nebo druhé čakře. To nám dává tušení o tom, kde se mohly utvářet pocity viny - ve vlastním raném životě, před úrovněmi emancipace nebo autonomie.


Vina je tedy pravděpodobně výsledkem čeho? Našeho výchovného prostředí, toho, co nám bylo předáno rodinou, církví a učiteli. Můžeme opravdu věřit, že veškeré informace, které jsme jako děti dostávali a které vyvolávaly v nás pocit viny, byly životaschopné?


Takže jak se tedy zbavit viny? Je třeba přejít k SOUCITU. Naše centrum soucitu je spojeno s naším srdcem.


Cesta VPŘED spočívá v tomto:

- Všimněte si, kdy vás vina řídí.

- Přenesete své vědomí do horní části hrudníku - mezi klíční kosti - do struktury kostí a tkání mezi srdcem a krční čakrou. Tato oblast představuje vaše centrum soucitu.

- Dýchejte do této oblasti, rozšiřte tam pocit přítomnosti a přijměte vaše nedokonalé já.

- Zeptejte se sami sebe: Je volba, rozhodnutí nebo čin, který vyvolává vina, skutečně špatný?

- Pokud ano, vyberte si něco jiného.

- Pokud se vaše volba, rozhodnutí nebo činy drží pravdy a autenticity, pak vina rezonuje z jiného místa a času, kdy VÁM VLÁDL NĚKDO JINÝ (rodič, učitel,...). A jejich perspektiva je jen jejich vlastní perspektivou. Vy jste tady a teď a JSTE NYNÍ SVÝM VLASTNÍM VLÁDCEM

- Teď se pojďme ubírat životem skrze SOUCIT. A pamatujme si, že soucit začíná u nás samých a nekonečná hojnost je to, co nabízíme ostatním.


Dejte mi vědět, jestli a jak Vám tato "Cesta vpřed" funguje. Popřípadě pokud Vám to samotným nejde nebo si nejste jisti, jak na to, ozvěte se. Můžeme se potkat on-line během 20min konzultaci ZDARMA a podívat se na Vaše téma.


Ing. Pavlína Jančová

celostní masérka, bodyworker a koučka intimity

Comentários


bottom of page