top of page

Body&mind koučink

Efektivně napomáhá nahlédnout na vaše téma novýma očima, prozkoumat vaše dostupné zdroje a vytvořit tak prostor pro řešení. Kromě intelektuální stránky využívá i tělesné a emocionální zdroje.

Pár se těší venku

Koučink je podpůrný rozhovor, který nám pomáhá v osobním růstu a při uskutečňování změn. Umožňuje nám najít řešení a odpovědět si na důležité otázky.

Koučink nám dovoluje zastavit se, objevit nové možnosti a pohledy. Aktivuje naše vnitřní zdroje, motivaci a radost, učí nás všímat si pokroků a vede nás směrem k cíli.

Kouč se zaměřuje na klíčové momenty rozhovoru a drží strukturu pevně v rukou. Díky jeho přítomnosti a efektivním otázkám dokážeme rozpoznat, co je pro nás důležité, a kouč nás vede přímo k tomu podstatnému, aniž bychom se ztráceli ve slepých uličkách.

Koučink je praktický a moderní nástroj zaměřený na řešení. Soustředí se hlavně na přítomnost a budoucnost. Předkládá otázky typu: Jak to nyní máme? Co s tím můžeme dělat teď a co dál?

Zaměřuje se na praktické aspekty, aby se nám lépe žilo v každodenním životě, a narušuje zacyklené vzorce chování. Kouč nám pomáhá vidět směr, řešení a jednotlivé kroky.

Co je body&mind koučink?

Body&mind koučink pracuje nejen na intelektuální úrovni, ale také využívá tělesné a emocionální zdroje. Zapojení těla do koučování přináší další informace, učí nás napojit se na sebe, vnímat své emoce a lokalizovat je v těle. To vede k lepšímu sebepoznání a uvědomění si vlastních potřeb.

Body&mind koučink přináší autentické prožitky a rychlé "aha" momenty, které nám ukazují správnou cestu. Používá prožitkové techniky k vnímání sebe sama a tělesných signálů, což slouží jako spolehlivý barometr v různých situacích.

Po několika sezeních klienti častěji dělají to, co opravdu chtějí, a méně to, co by měli. Body&mind koučink tak prohlubuje kontakt se sebou samým a probouzí životní energii.

Jedná se o unikátní spojení koučovacích technik a poznatků z práce s tělem, což poskytuje komplexnější a trvanlivější změny.

Účinek koučování

Koučování nám dává možnost zastavit se a vidět věci jasněji. Umožňuje nám uvědomit si své zdroje, to, co již máme, co umíme a co jsme zvládli. Pomáhá nám najít cesty k dosažení cílů, které bychom sami hledali dlouho. Umožňuje nám nastavit si život podle vlastního scénáře a probudit naše pravé já.

Koučink nám umožňuje udržet hlavu nad vodou. Neptá se na příčiny, ale na to, jak aktuální situaci ovlivňuje teď a co s tím můžeme udělat. Vždy si přijdeme na něco nového.

Přidaná hodnota Body&mind koučování

Body&mind kouč umí rozpoznat tělesné signály a pracovat s nimi. Řídí se heslem "bez těla ani ránu". Tělo odráží naše vnitřní prožívání a poskytuje odpovědi rychleji a důvěryhodněji než mysl, která může lhát.

Když mysl přestává fungovat, tělo často ví více a rychle nám ukáže řešení. Body&mind koučink nás učí vnímat signály vlastního těla, jeho potřeby a emoce, což má přínos i v běžném životě. Zapojení těla přináší silnější prožitek a efektivnější práci.

Kromě těla a běžného rozhovoru se využívá i práce s předměty, prostorem, kartami a představami, které do procesu vnášejí novou symboliku. Řešení se tak stávají doslova uchopitelnými.

"Nepřítelem člověka je nehybnost, ať už brání pohybu energie těla, staví zdi kolem srdce nebo lpí na fixních postojích v mysli. Uveďte tělo do pohybu a začne se léčit i vaše duše."

Jak s klienty pracuji

Pro co nejlepší efekt koučinku pracuji s klienty dlouhodobě. Na úvodní schůzce se domluvíme na délce spolupráci a frekvenci setkávání. Každé sezení trvá 75-90 minut a probíhá on-line nebo osobně.

 

Cena: 1.500Kč/sezení

Uvedená cena je konečná, včetně DPH.

V případě zrušení sezení klientem méně než 24h dopředu účtuji pozdní storno ve výši 50 % z ceny sezení. 

Objednejte se

a já se Vám ozvu, co nejdříve, abychom si domluvili termín našeho sezení.

Odesláním zprávy beru na vědomí Zpracování osobních údajů. a Storno podmínky.

Možná si nejste jist/a, kterou ze služeb vybrat. Nebo máte dotazy, ostych, pochyby či jiné pocity. Proto vás zvu na úvodní 20min on-line konzultaci ZDARMA, kde se seznámíme, nezávazně probereme Vaše dotazy a popř. časové možnosti.

bottom of page